Her er en oversikt over den norske kirkes virksomhet i Nome.

Den Norske Kirke
Romnes
kirke
Kirkevergen
Kontorsted: Nome rådhus, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss.
Telefon : 35 94 97 95.
Telefaks: 35 94 62 69.

Sekretær.
Telefon: 35 94 62 53.

Lunde prestegjeld:

Sognepresten.
Kontorsted: Lundetunet, 3825 Lunde
Telefon: 35 94 97 95.
Telefaks: 35 94 38 71.
Kontortid: tirsdag og fredag 0900-1100 og
onsdag 1600-1800.

Organist.
Kontorsted: Lundetunet, 3825 Lunde .
Telefon: 35 94 74 64.

Kirketjenere.
Telefon: 35 94 82 40 (Lunde kirke).

Holla prestegjeld:

Sognepresten.
Kontorsted: Nome rådhus, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss.
Telefon: 35 94 62 61.
Telefaks: 35 94 62 65.
Kontortid: tirs-ons-fredag 0900 - 1100.

Sekretær.
Telefon: 35 94 62 62.
Kontortid: tirsdag 0830-1400.

Organist.
Kontorsted: v/ Holla kirke. Telefon: 35 94 43 13.

Kirketjenere.
Telefon og telefax: 35 94 44 33 (Holla kirke).
Mobiltlf: 905 66 341.